Chladivo

21.05.2015


V reakci na zákaz chladiv na bázi CFC a HCFC (nařízení o freonových plynech) podniká odvětví rozsáhlý výzkum pro zavedení ekologicky přijatelnějších alternativ k chladivům, která byla používána v minulosti. 

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení ES          č. 842 /2006 je v platnosti od 9. června 2014. Všechna prováděcí nařízení zůstávají i nadále v platnosti.


 

Chladivo

 

Rychlý kontakt

+420 603 501 577

Poptávkový formulář