Není instalace jako instalace

01.06.2015

Více jak 80 % technických problémů je způsobeno špatným návrhem zařízení, při dopravě nebo nekvalitní instalací. Nekvalitní montáž může negativně ovlivnit životnost zařízení a jeho účinnost. Aby klimatizace nebo tepelné čerpadlo po léta spolehlivě, bezpečně a efektivně sloužilo, je důležité, aby instalaci a uvedení do provozu provedla skutečně odborná firma s použitím kvalitních materiálů.

 

Před započetím samotné instalace je potřeba zajistit:

 

  • správné navržení vhodného systému pro danou aplikaci - správnost návrhu by Vám měla zajistit optimální provozní podmínky a ideální účinnost provozu
  • vhodně zvolit typ vnitřních jednotek
  • eliminovat zbytečné předimenzování nebo poddimenzování výkonu zařízení pro daný prostor (aplikaci)

 

V průběhu vlastní instalace je důležité zejména:

 

  • dodržet odstupové vzdálenosti od případných překážek bránících proudění vzduchu kolem jednotky respektive na vzdálenosti mezi vnitřní a venkovní jednotkou ve svislém i vodorovném směru – ty jsou vždy určeny návodem pro instalaci. V případě změn směru vedení je potřeba počítat s určitým rádiem ohybu svazku. Nikdy nesmí dojít k zalomení potrubí.​​
  • používat odpovídající tepelnou izolaci zejména ve venkovním prostředí, při použití nekvalitní tepelné izolace vzhledem k povětrnostním podmínkám a UV záření dochází k rozpadu izolace a tím ke snížení výkonu zařízení a vyšší energetické náročnosti provozu 
  • udržet naprostou čistotu vnitřku trubek, do trubek se nesmí dostat prach, olej, ani voda – zkušení montážníci provádějí letování trubek zásadně „pod dusíkem“ (v průběhu letování je do trubek puštěn inertní plyn) a v případě přerušení práce nechávají trubky zaslepeny
  • po dokončení montáže a napojení potrubí provést celkové pročištění okruhu dusíkem z tlakové nádoby, vedeným přes montážní elektronickou jednotku a následně provést tlakovou zkoušku, kterou je ověřena těsnost potrubních rozvodů
  • pomocí vakuové pumpy provést pečlivé vyvakuování potrubí, odčerpání vzduchu až na vakuum (podtlak by měl udržet bez poklesu alespoň 10 minut) – tím je zajištěno, že jsou z potrubí odstraněny všechny látky (voda, olej, vzduch, dusík…), které by mohly ovlivnit vlastnosti chladícího média a tím i funkci celého zařízení – zde je potřeba si uvědomit, že důsledkem cizích látek v chladivu může být i zničení klimatizace nebo tepelného čerpadla
  • v případě potřeby doplnit chladivo nad rámec základní náplně (množství náplně je uvedeno v instalačním manuálu), po výše uvedených činnostech a kontrolách je možno otevřít ventily u jednotek a následně pomocí měřících přístrojů zkontrolovat dosažený tlak chladiva - pokud tlak nedosahuje potřebných hodnot, je nutno přes montážní jednotku z tlakové láhve doplnit okruh chladivem tak, aby v okruhu bylo dosaženo optimálních pracovních hodnot

 

Instalací to nekončí

 

Je potřeba pamatovat na to, že pro spolehlivé a efektivní fungování klimatizace nebo tepelného čerpadla, je potřeba nejen správná instalace, ale také je potřebný pravidelný a kvalitní servis – kromě čištění či výměny filtrů je potřeba pravidelně kontrolovat náplň chladiva a stav jednotlivých, zejména pohyblivých komponentů, stejně tak je potřeba kontrolovat čistotu výměníků obou jednotek.

 

Není instalace jako instalace

 

Rychlý kontakt

+420 603 501 577

Poptávkový formulář