REVIZE ÚNIKU CHLADIVA

UPOZORNĚNÍ - chladivo R 22 se nesmí používat!

 

REVIZE ÚNIKU CHLADIVA - Nařízení EU č. 517/2014

 

Zkontrolujte si všechna instalovaná a provozovaná zařízení naplněná látkami zmíněnými v zákoně a přesvědčte se, zda se Nařízení EU č. 517/2014 netýká i Vás! Cílem tohoto nařízení je chránit životní prostředí snižováním emisí fluorovaných skleníkových plynů.

 

Pro účely tohoto nařízení se provozovatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která:

 

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 

 

Zařízení s obsahem F - PLYNŮ

 

 

Hmotnosti nejpoužívanějších chladiv v kg odpovídající novému přepočtu

           

Četnost

1 x ročně

2x ročně

2x ročně - nutný detektor

Typ chladiva

5 t eq. CO

50 t eq. CO2

500t eq. CO2

GWP

R134 a

3,5

34,96

349,65

1430

R404A

1,27

12,75

127,49

3922

R407A

2,37

23,73

237,3

2107

R407C

2,82

28,18

281,85

1774

R407F

2,74

27,4

273,97

1825

R410A

2,39

23,95

239,46

2088

R417A (ISC59)

2,13

21,31

213,13

2346

R422A (ISC79)

1,59

15,91

159,08

3143

R422D (ISC29)

1,83

18,32

183,22

2729

R438A (ISC99)

2,21

22,07

220,75

226

R507

1,25 12,55 125,47 3985

 

 

 

 

Naše firma je držitelem CERTIFIKÁTU KATEGORIE I., ČÍSLO 4327/10, 4327a/10 VYDANÉHO MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení fluorovanými skleníkopvými plyny a regulovanými látkami.

 

 

 

VYHLÁŠKA 277/2007 SB. ​O KONTROLE KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

VYHLÁŠKA 277/2007 SB. ​O KONTROLE KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Vyhláška 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů upřesňuje metodiku kontroly klimatizačních zařízení o jmenovitém výkonu větším než 12 kW.

Dle zákona je za jmenovitý chladící výkon považován jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem. 

Cílem pravidelné kontroly klimatizačních zařízení je snížit spotřebu energie a omezit emise oxidu uhličitého. Kontrola by měla zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace a velikosti zařízení v porovnání s požadavky na chlazení budovy.

 

Provádíme kontroly uvedených klimatizačních systémů dle vyhlášky č. 277/2007 Sb . včetně zpracování dokumentace.

 

rychlý kontakt: +420 603 501 577, e-mail: klimajl@klimajl.cz


Soubory ke stažení

Rychlý kontakt

+420 603 501 577

Poptávkový formulář